Naturlig display

Matematikbok och skolräknare i samklang.
Den naturliga displayen visar matematiska uttryck på samma sätt som i matteboken. Tack vare att de matematiska uttrycken visas på samma sätt hos skolräknare, matteböcker, vita tavlan eller datorn så behöver inte eleverna lära sig olika skrivsätt när olika undervisningssätt används.

Observation och provning kan också ge en bättre förståelse för logiska regler.
Elevernas förståelse förbättras genom ökad insyn och förenklad kontroll av indata.


  • Ingen omprövning på grund av olika framställningar
  • Felfri inmatning, enkelt korrigering av fel
  • Snabbare, enklare avläsning av resultaten
  • Säkert arbete även med komplexa villkor
  • Lättare förståelse
  • Gör det möjligt att fokuser på problemet


Demonstrationen illustrerar den naturliga displayen

Visa demo

Tekniska räknare

Grafräknare

Grafräknare med CAS

Programmerbara räknare

Programvara och presentationsutrustning

Tillbehör