Den pålitlige skolklassikern

Med tydlig struktur och intuitiv knappsats är dessa skolräknare här för att stanna.

Hjälper dig att beräkna olika matematiska problem - nu även med naturlig display.

Till tekniska räknare

Översikt

Den 2-radiga displayen tillåter samtidig visning av beräkning och resultat.

Till tekniska räknare

Effektiv

Markören gör att man kan kontrollera och redigera beräkningarna i eftehand.

Till tekniska räknare

Tydlig

Den tydliga strukturen och intuitiva knappsatsen ökar effektiviteten i klassrummet.

Till tekniska räknare