Grafräknare med CAS

CAS står för Computer Algebra System.
Med CAS-räknare kan problem lösas inom olika matematiska områden, från att beräkna enkla uppgifter till att arbeta med symboliska uttryck som variabler, funktioner och matriser.

Till grafräknare med CAS

Mångsidig

En CAS-räknare kan till exempe derivera funktioner eller hitta en primitiv funktion. Den kan även göra transformationer eller flytta om ekvationer.

Med dessa funktioner hos en CAS- räknare, kan elever lära sig komplex matematik med deras olika matematiska strukturer och beskrivande sätt.

Till grafräknare med CAS

Tydlig

Genom sina omfattande funktioner hos en CAS-räknare blir lektionerna mer praktiska, eftersom du kan fortsätta arbeta med "ojämna" resultat.

Lektionerna och själva undervisningen kan användas mer effektivt eftersom de sekundära problemen kan utföras av CAS-räknaren.

Till grafräknare med CAS

Intelligent

Försökbaserad och självständigt lärande kan även nu tillämpas. Förutom att behärska de vanliga räknarteknikerna måste eleverna också kunna tolka resultaten för att använda en CAS-räknare. På så sätt kan de göra språnget från aritmetik till matematik, eftersom de beräkningar som eleverna redan förstått, lätt kan erhållas från räknaren.

Till grafräknare med CAS