Maximal nytta av en perfekt samverkan.

Lektionsförberedning

Enkelt att förebereda arbetsblad och uppgifter inför lektionerna.
  • Real-tidvisning på dataskärmen.
  • Tangentinmatningen registreras, lagras, hämtas och bearbetas.
  • Enkel att använda skärmdumpar i andra PC-program.

Till FX-Manager Plus

Till FX-CG20 Manager

Pedagogisk användning

    Grafräknare förtydligar en problemorienterad matematik. Man ser och förstår snabbt samband och lösningar.
  • Spara tid genom att låta grafräknaren rita graferna.
  • Sambandet mellan funktion, funktionsvärde och funktionsgrafer är tydliga.
  • Enkelt att överföra program eller eActivities mellan två räknare.
  • Omfattande tillämpningar av datainsamlings- enheten EA-200 och sensorer.

Till grafräknare

Till dataanalysenheten EA-200

Presentation i klassrummet

Presentation med Casio-projektor
Direkt anslutning via USB mellan grafräknare och Casio-projektor

Programvara och interaktiv projektor
Med motsvarande programvara och Casio-projektor med interaktiv penna blir presentationen i klassrummet tydlig och begriplig.

Presentation med OH-platta
Enkelt att ansluta via USB grafräknare i FX-serien 9860GII och FX-9750GII.

Casio-projektorer

Till FX-CG20 Manager

OH-plattan OH-9860