FX-82 Solar

Egenskaper

Solcellsdriven teknisk räknare med 1-radig display och med 144 funktioner.

Egenskaper

 • 1-radigt LCD-teckenfönster
 • 10+2 tecken
 • Trigonometriska funktioner
 • Procenträkning
 • Automatisk beräkning av bråk
 • Statistiska beräkningar
 • Beräkning i grader, gradienter och radianer
 • Balansminne
 • 144 funktioner
 • Omvandling i enlighet med DEG, RAD, GRAD
 • "Gå tillbaka"-knapp
 • Ren solcellsdrift

Funktioner och allmän information

Solcellsdriven teknisk räknare med 1-radig display och med 144 funktioner.

Display

Displaytyp LCD
Antal siffror/rader 10/1
Antal siffror och exponent 10+2

Minne

Variabelminne 1

Matematik

Funktioner 144
Parentesnivåer 18
Bråkberäkning
Vinklar DEG/RAD/GRAD
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD
Omvandling polär-rektangulär
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponent, log, In, 10x, ex
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Sexagesimal < > decimal
Procentberäkning
Teknisk notation ENG/ENG
Slumpmässig heltalsgenerator

Statistik

∑x, ∑x2
Standardavvikelse
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)

Övrigt

Menyspråk engelska
Automatisk avstängning
Strömförsörjning Solar
Storlek (H x B x L i mm) 10 x 71 x 134
Ca. vikt 56 g

Jämförelse av funktioner

Jämför olika modeller på en gång och hitta den optimala lösningen för dina behov.

FX-82 Solar

Display

Displaytyp LCD  - 
Naturlig display    - 
Algebraisk inmatningsmetod    - 
Ikonmeny    - 
Antal siffror/rader 10/1  - 
Antal siffror och exponent 10+2  - 

Minne

Repetitionsfunktion    - 
Variabelminne 1  - 
Programminne    - 
Antal lagringsbara program    - 

Matematik

Förinstallerad formel    - 
Funktioner 144  - 
Vetenskapliga konstanter    - 
Enhetsomvandling    - 
Parentesnivåer 18  - 
Bråkberäkning    - 
Vinklar DEG/RAD/GRAD    - 
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD    - 
Omvandling polär-rektangulär    - 
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Exponent, log, In, 10x, ex    - 
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y    - 
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)    - 
Logiska funktioner (AND/OR/...)    - 
Sexagesimal < > decimal    - 
Procentberäkning    - 
Resttalsfunktion    - 
Primtalsfaktorisering    - 
Teknisk notation ENG/ENG    - 
Beräkning med tekniska symboler    - 
Beräkning med komplexa tal    - 
Slumpmässig heltalsgenerator    - 
Slumptalsgenerator    - 
Beräkning av min/max av kvadratisk funktion    - 
Bas-n beräkning    - 
Värdetabell    - 
Matrisberäkning    - 
Vektorberäkning    - 
Ekvationslösning    - 
Lösning av linjära ekvationssystem    - 
Olikheter    - 

Statistik

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Standardavvikelse    - 
Fördelningsfunktioner    - 
Regressionsanalys    - 
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)    - 

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning    - 
Numerisk differentialberäkning    - 

Övrigt

QR-Code-funktion¹    - 
Kalkylblad    - 
Menyspråk engelska  - 
Programmerbar    - 
Automatisk avstängning    - 
Motsvarande emulator-programvara    - 
Strömförsörjning Solar  - 
Batterityp    - 
Storlek (H x B x L i mm) 10 x 71 x 134  - 
Ca. vikt 56 g  - 
¹ QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.

Tekniska räknare

Grafräknare

Grafräknare med CAS

Programmerbara räknare

Programvara och presentationsutrustning

Tillbehör