Föräldrar och elever

Kompakt översikt för föräldrar och elever

Casios skolräknare är ett viktigt verktyg för att lära sig matematik. De utvecklas ständigt för att anpassas till behoven i skolan.

Godkända riktlinjer

#

Läs mer om riktlinjerna

Läs här vilka räknare som är tillåtna i gymnasieskolan och vilka räknare som passar bäst för de olika gymnasieprogrammen.

Läs mer