Låneexemplar

Låneexemplar
  • Testa att arbeta med FX-CG50 eller FX-9860GIII med din klass i några veckor.
  • Låna kostnadsfritt en klassuppsättning av Casios grafräknare FX-CG50 eller FX-9860GIII under några veckor. Här får du och dina elever möjlighet att på ett enkelt sätt se fördelarna med att använda Casios grafräknare.
  • Om ni önskar en kostnadsfri genomgång av räknarna innan testperioden går det att ordna.