FX-82ES Plus 2nd edition

Egenskaper

FX-82 ES Plus är en teknisk räknare med naturlig display. Det innebär att bråktal, kvadratrötter och andra matematiska uttryck visas på samma sätt som i läroboken vid inmatning och svar.

Egenskaper

Det Naturliga Display (Natural-V.P.A.M.) visar matematiska uttryck som rötter och bråk så som de visas i din lärobok, och detta ökar förståelsen eftersom resultaten är enklare att förstå.
 • Naturlig V.P.A.M.
 • Punktmatristeckenfönster
 • 16 och 10+2 siffror
 • 252 funktioner
 • Trigonometriska funktioner
 • 9 variabelminnen
 • Tvådimensionell statistik
 • Regressionsanalys
 • Upprepa funktion
 • Automatisk beräkning av bråk
 • Funktionstabell
 • Primtalsfaktorisering
 • Slumpmässiga heltal
 • Batterieffekt

Funktioner och allmän information

Det Naturliga Display (Natural-V.P.A.M.) visar matematiska uttryck som rötter och bråk så som de visas i din lärobok, och detta ökar förståelsen eftersom resultaten är enklare att förstå.

Display

Displaytyp 31 * 96 FULL DOT
Naturlig display
Algebraisk inmatningsmetod Natural V.P.A.M.
Antal siffror/rader 16/1+10/1
Antal siffror och exponent 10+2

Minne

Repetitionsfunktion
Variabelminne 9

Matematik

Funktioner 252
Parentesnivåer 24
Bråkberäkning
Vinklar DEG/RAD/GRAD
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD
Omvandling polär-rektangulär
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponent, log, In, 10x, ex
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Sexagesimal < > decimal
Procentberäkning
Primtalsfaktorisering
Teknisk notation ENG/ENG
Slumpmässig heltalsgenerator
Värdetabell

Statistik

∑x, ∑x2
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
Standardavvikelse
Regressionsanalys
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)

Övrigt

Hårt fodral
Automatisk avstängning
Strömförsörjning Batteri
Batterityp 1x AAA
Storlek (H x B x L i mm) 14 x 77 x 162
Ca. vikt 105 g

Jämförelse av funktioner

Jämför olika modeller på en gång och hitta den optimala lösningen för dina behov.

FX-82ES Plus 2nd edition

Display

Displaytyp 31 * 96 FULL DOT  - 
Naturlig display    - 
Algebraisk inmatningsmetod Natural V.P.A.M.  - 
Ikonmeny    - 
4-radig display    - 
Antal siffror/rader 16/1+10/1  - 
Antal siffror och exponent 10+2  - 

Minne

Repetitionsfunktion    - 
Variabelminne 9  - 
Programminne    - 
Antal lagringsbara program    - 

Matematik

Förinstallerad formel    - 
Funktioner 252  - 
Vetenskapliga konstanter    - 
Enhetsomvandling    - 
Parentesnivåer 24  - 
Bråkberäkning    - 
Vinklar DEG/RAD/GRAD    - 
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD    - 
Omvandling polär-rektangulär    - 
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Exponent, log, In, 10x, ex    - 
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y    - 
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)    - 
Logiska funktioner (AND/OR/...)    - 
Sexagesimal < > decimal    - 
Procentberäkning    - 
Resttalsfunktion    - 
Primtalsfaktorisering    - 
Teknisk notation ENG/ENG    - 
Beräkning med tekniska symboler    - 
Beräkning med komplexa tal    - 
Slumpmässig heltalsgenerator    - 
Slumptalsgenerator    - 
Beräkning av min/max av kvadratisk funktion    - 
Bas-n beräkning    - 
Värdetabell    - 
Matrisberäkning    - 
Vektorberäkning    - 
Ekvationslösning    - 
Lösning av linjära ekvationssystem    - 
Olikheter    - 

Statistik

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Standardavvikelse    - 
Fördelningsfunktioner    - 
Regressionsanalys    - 
Slumpförsök    - 
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)    - 
Kombinatorik (nCr)    - 

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning    - 
Numerisk differentialberäkning    - 

Övrigt

Hårt fodral    - 
QR-Code-funktion¹    - 
Kalkylblad    - 
Menyspråk    - 
Programmerbar    - 
Automatisk avstängning    - 
Motsvarande emulator-programvara    - 
Strömförsörjning Batteri  - 
Batterityp 1x AAA  - 
Storlek (H x B x L i mm) 14 x 77 x 162  - 
Ca. vikt 105 g  - 
¹ QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.