C-Lab

Egenskaper

Mätvärdesregistrering för CASIO-grafräknare.

Egenskaper

C-Lab är en lätthanterlig, bärbar mätvärdesregistreringsenhet som kan användas för undervisning i matematik och naturvetenskap. Enheten kan användas tillsammans med CASIO-grafräknare, en dator eller som självständig enhet i klassrummet. Du kan använda över 50 olika sensorer med mätvärdesregistreringsenheten.

C-Lab har både egen processor och eget minne, vilket möjliggör mätningar med hög samplingstakt upp till 100 000 Hz och exakt frekvensoberoende synkronisering Tack vare Flash-minnet kan man uppdatera systemprogramvaran och enkelt spara mätvärden.

I C-Labs leveransomfattning ingår en USB-kabel, en USB-strömadapter och två sensorer för temperatur och spänning.

Funktioner och allmän information

C-Lab är en lätthanterlig, bärbar mätvärdesregistreringsenhet som kan användas för undervisning i matematik och naturvetenskap. Enheten kan användas tillsammans med CASIO-grafräknare, en dator eller som självständig enhet i klassrummet. Du kan använda över 50 olika sensorer med mätvärdesregistreringsenheten.

C-Lab har både egen processor och eget minne, vilket möjliggör mätningar med hög samplingstakt upp till 100 000 Hz och exakt frekvensoberoende synkronisering Tack vare Flash-minnet kan man uppdatera systemprogramvaran och enkelt spara mätvärden.

I C-Labs leveransomfattning ingår en USB-kabel, en USB-strömadapter och två sensorer för temperatur och spänning.

  Sensorer för C-Lab
  • C-Lab har tre sensorer till vilka alla analoga CMA-sensorer kan anslutas och kännas igen automatiskt. CMA har över 50 olika sensorer. Det finns en ny ultraljudsrörelsesensor samt en fotocell som är särskilt anpassade för C-Lab.

  Använda C-Lab med en CASIO-grafräknare
  • När C-Lab används med en CASIO-grafräknare, som FX-CG20, FX-9860GII eller ClassPad II (FX-CP400), styrs mätvärdesregistreringsenheten med grafräknarens ECON-programvara. Insamlade data skickas till grafräknaren i realtid och det går att följa mätningen på grafräknarens display.
   E-CON2 är en menystyrd grafräknarapplikation från CASIO. Med den kan du bearbeta data som samlats in från C-Lab. Du kan t.ex. visa alla data grafiskt på miniräknaren.

  Använda C-Lab utan kringutrustning
  • Om C-Lab används som självständig enhet förbereds försöksuppbyggnaden med E-CON2-programvaran och överförs till C-Lab. Med en knapp på C-Lab startar och stoppar du den förberedda mätningen och en lysdiod samt en ljudsignal ger information om mätningens aktuella status. Insamlade data sparas i C-Lab och kan överföras till grafräknaren i efterhand för att utvärderas och analyseras.

  Allmänna data:
  • Strömförsörjning: batteri Laddas med USB-kabel och dator eller med USB-strömadaptern
  • Statusinformation: två flerfärgade lysdioder visar batteristatus och mätstatus, ljudsignaler avges
  • Processor: PIC32MZ (512 kB SRAM)
  • Minne: 2 MB Flash
  • Dataupplösning: 12-bitars
  • Samplingstakt: max. 100 000 Hz, på alla kanaler samtidigt
  • Sensoringångar: tre sensoringångar (typ: BT till höger)
  • Grafräknaranslutning: 3-polig kabel till CASIO-grafräknare
  • Datoranslutning: USB 1.1
  • Styrning via grafräknare: CASIO E-CON2-programvara
  • Styrning via dator: Coach 6 Lite (kostnadsfritt) eller Coach 6 (på licens)
  • Sensorer i leveransomfattningen: temperatur- och spänningssensor