Exempel på användningsområden

FX-991EX

 • Lösning av ekvationssystem fx 991EX

 • Potensräkning på fx 991EX

 • Negativa tal på fx 991EX

 • Bråkräkning fx 991EX

 • Inställningar fx 991EX

FX-82EX

 • Potenslagarna på fx 82EX

 • Decimaltal till tid på fx 82EX

 • Parabelns ekvation på fx 82EX

 • Skärningspunkter på fx 82EX

 • Potensräkning på fx 82EX

 • Negativa tal på fx 82EX

 • Bråkräkniing på fx 82EX

 • Inställninga fx 82EX

FX-CG50

 • Bestäm en parabels ekvation fx CG50

 • Medelvärde, standard
  avvikelse, stapeldigram

 • Tangentens ekvation fx CG50

 • Lösning av ekvationssystem fx CG50

 • Värdet av uttryck

 • Linjär regression

 • Komplexa tal på polär form

 • Area mellan grafer

 • Integralens värde

 • Deivatans värde i en punkt

 • Grafisk lösning av ekvationer

 • Ekvationslösning CG50

 • Sinussatsen fx CG50

 • Inställningar fx CG50

Tekniska räknare

Grafräknare

Grafräknare med CAS

Programvara och presentationsutrustning

Tillbehör