FX-CG50

Egenskaper

Med den stora, högupplösande, naturliga displayen kan du visa bråktal, kvadratrötter och andra numeriska uttryck på samma sätt som i matematikboken.

Egenskaper

 • Högupplösande färgdisplay med över 65 000 färger
 • 8 rader om 21 tecken
 • 3D-graf
 • Katalogfunktion
 • ECON 4
 • Innovativ bildgrafikanvändning för foto- och videoanalys
 • 7 användbara färger i olika applikationer
 • Färgkombinationer för enklare förståelse
 • Naturlig V.P.A.M. – Naturlig in- och utmatning
 • Lös ekvationer med integral-, differential- och sannolikhetsfunktioner
 • Lös över- och underbestämda ekvationssystem
 • Matrisberäkningar
 • Vektorkalkyler
 • Enhetsomräkning
 • Slumpsimulatorer
 • Dynamisk integralyta
 • Förinstallerat geometritillägg
 • eActivity
 • Enkel PC-anslutning i form av USB-lagringsenhet
 • Bakgrundsbelysning
 • Formelsamling som tilläggsprogram

Funktioner och allmän information

Med den stora, högupplösande, naturliga displayen kan du visa bråktal, kvadratrötter och andra numeriska uttryck på samma sätt som i matematikboken.

Display

Natrulig display Natural V.P.A.M.
Färgdisplay > 65.000 colours
Rader x tecken 8 x 21
Displaystorlek (pixlar) 216 x 384
Bakgrundsbelysning

Minne / Memory

RAM/Flash-ROM minne 61 kB/16 MB
Minnesplatser för värden eller varibler 28
Hämta senast inslagna

Matematik

Teknisk notation 10+2
sin, cos, tan och invers
Hyperboliska och inversa funktioner
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD
sexagesimal < > decimal
Omvandling polär < > rektangulär
Enhetsomvandling
Bas-n beräkningar (hexadecimal/decimal/binär/oktal)
Logarimiska och exponentialfunktioner
Tabell funktion
Lösning av ekvationssystem up to 6
Lösninga av polynomenkvationer up to 6
Logiska funktioner (AND/OR/...)
Beräkning med komplexa tal
Interaktiv ekvationslösning
Matrisberäkning
REF/RREF funktion
Vektoranalys
Använding av senaste svar/svarsminne
Recursiva talserier
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funktion
Resttalsfunktion

Grafisk presentation

Antal rektangulära funktioner 20
Antal parametriska funktioner 20
Antal polära funktioner 20
X=f(Y) graf
Olikheter
Zoom, trace- funktion
Kägelsnittsprogram
Dynamisk geometriprogram förinstallerad Add-In

Statistik

Beräkning av standardavvikelse och medelvärdet
Linjär regression
Median, kvartiler
Beskrivande statistik
Kombinatorik och permutation
Regressionsmodeller 12
Histogram, punkter
Boxplot
Stapel- och cirkeldiagram
Antal listor 26x6
Maximal listlängd 999
Utvärderande statistik
Slumptalsgenerator
Slumptal
Chi-, Anova-, F-test
Z och -T intervalltest
Sannolikhetsfördelning

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning
Numerisk differntialberäkning
Max/min

Programmering

Formelminne
Programmering/användningsdefinierat
Strängfunktion

Finansiella beräkningar

N, %, I, PMT, PV, FV
Amortering
Omvandling effektiv< > nominell ränta
Beräkning av ränta och effektiv ränta
Annuitetsberäkning
Dag/datumberäkning
Avskrivning
Låneberäkning
Kassaflöden
Prissättning (kost/sälj/marginal)

Övrigt

Tillägsprogram kan installeras/Add-ins
Operativsystem kan uppgraderas
Lösenordsskydd
Kalkylblad
Picture Plot förinstallerad Add-In
eActivity
Hårt skyddslock
Kabel för kommunikation mellan räknare levereras med räknare
Automatisk avstängning
PC anslutning levereras med räknare
Motsvarande emulator-programvara valfritt
CLAB / E-CON version •/ECON4
Huvudbatteri 4 x AAA
Storlek (H x W x D in mm) 20,6 x 89,5 x 188,5
Ca. vikt 230 g
 • Exponential equation by CASIO fx-CG50

 • Trigonometric Equations by CASIO fx-CG50

 • System of Equations by CASIO fx-CG50

 • Solving Absolute Equation by CASIO fx-CG50

 • Cubic Equation Polynomial Degree 3 by CASIO fx-CG50

 • Chi Square Distribution by CASIO fx-CG50

 • Box Plot Data Statistics by CASIO fx-CG50

 • Exponential Regression by CASIO fx-CG50

 • Area Under Curve by CASIO fx-CG50

 • Volume and Radius of Sphere by CASIO fx-CG50

 • Tangent Line of Trigonometric Equation by CASIO fx-CG50

 • Angle Between Two Vectors by CASIO fx-CG50

 • Logarithmic Regression by CASIO fx-CG50

 • Linear Regression for 2 variables by CASIO fx-CG50

 • Inverse T Distribution by CASIO fx-CG50

 • Normal Distribution by CASIO fx-CG50

 • T Distribution by CASIO fx-CG50

 • Quadratic Regression by CASIO fx-CG50

 • Probability of Normal Distribution by CASIO fx-CG50

 • Pie Chart Statistics by CASIO fx-CG50

 • Histogram frequency table statistics by CASIO fx-CG50

 • Variable statistics by Casio fx CG50

 • Inställningar fx CG50

 • Sinussatsen fx CG50

 • Ekvationslösning CG50

 • Grafisk lösning av ekvationer

 • Deivatans värde i en punkt

 • Integralens värde

 • Area mellan grafer

 • Komplexa tal på polär form

 • Linjär regression

 • Värdet av uttryck

 • Lösning av ekvationssystem fx CG50

 • Tangentens ekvation fx CG50

 • Medelvärde, standard
  avvikelse, stapeldigram

 • Bestäm en parabels ekvation fx CG50

Jämförelse av funktioner

Jämför olika modeller på en gång och hitta den optimala lösningen för dina behov.

FX-CG50

Display

Natrulig display Natural V.P.A.M.  - 
Färgdisplay > 65.000 colours  - 
Rader x tecken 8 x 21  - 
Displaystorlek (pixlar) 216 x 384  - 
Bakgrundsbelysning    - 
Pekskärm med penna    - 

Minne / Memory

RAM/Flash-ROM minne 61 kB/16 MB  - 
Minnesplatser för värden eller varibler 28  - 
Hämta senast inslagna    - 

Matematik

Teknisk notation 10+2  - 
sin, cos, tan och invers    - 
Hyperboliska och inversa funktioner    - 
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD    - 
sexagesimal < > decimal    - 
Omvandling polär < > rektangulär    - 
Enhetsomvandling    - 
Bas-n beräkningar (hexadecimal/decimal/binär/oktal)    - 
Logarimiska och exponentialfunktioner    - 
Tabell funktion    - 
Lösning av ekvationssystem up to 6  - 
Lösninga av polynomenkvationer up to 6  - 
Logiska funktioner (AND/OR/...)    - 
Computer-Algebra-System (CAS)    - 
Beräkning med komplexa tal    - 
Interaktiv ekvationslösning    - 
Matrisberäkning    - 
REF/RREF funktion    - 
Vektoranalys    - 
Använding av senaste svar/svarsminne    - 
Recursiva talserier    - 
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funktion    - 
Resttalsfunktion    - 
Laplace transformation    - 
Fourier transformation    - 

Grafisk presentation

Antal rektangulära funktioner 20  - 
Antal parametriska funktioner 20  - 
Antal polära funktioner 20  - 
X=f(Y) graf    - 
Olikheter    - 
Zoom, trace- funktion    - 
Kägelsnittsprogram    - 
Dynamisk geometriprogram förinstallerad Add-In  - 

Statistik

Beräkning av standardavvikelse och medelvärdet    - 
Linjär regression    - 
Median, kvartiler    - 
Beskrivande statistik    - 
Kombinatorik och permutation    - 
Regressionsmodeller 12  - 
Histogram, punkter    - 
Boxplot    - 
Stapel- och cirkeldiagram    - 
Antal listor 26x6  - 
Maximal listlängd 999  - 
Utvärderande statistik    - 
Slumptalsgenerator    - 
Slumptal    - 
Chi-, Anova-, F-test    - 
Z och -T intervalltest    - 
Sannolikhetsfördelning    - 

Differential och -integralberäkning

Differentialekvatoner    - 
Numerisk integrationsberäkning    - 
Numerisk differntialberäkning    - 
Symbolisk integrationsberäkning    - 
Symbolisk differentialberäkning    - 
Max/min    - 

Programmering

Formelminne    - 
Programmering/användningsdefinierat    - 
Strängfunktion    - 
Python    - 

Finansiella beräkningar

N, %, I, PMT, PV, FV    - 
Amortering    - 
Omvandling effektiv< > nominell ränta    - 
Beräkning av ränta och effektiv ränta    - 
Annuitetsberäkning    - 
Dag/datumberäkning    - 
Avskrivning    - 
Låneberäkning    - 
Kassaflöden    - 
Prissättning (kost/sälj/marginal)    - 

Övrigt

Tillägsprogram kan installeras/Add-ins    - 
Operativsystem kan uppgraderas    - 
Lösenordsskydd    - 
Kalkylblad    - 
Picture Plot förinstallerad Add-In  - 
eActivity    - 
Hårt skyddslock    - 
Kabel för kommunikation mellan räknare levereras med räknare  - 
Automatisk avstängning    - 
SD minneskortplats    - 
PC anslutning levereras med räknare  - 
Motsvarande emulator-programvara valfritt  - 
CLAB / E-CON version •/ECON4  - 
Huvudbatteri 4 x AAA  - 
Back-up Batteri    - 
Storlek (H x W x D in mm) 20,6 x 89,5 x 188,5  - 
Ca. vikt 230 g  -