FX-82 Solar II

Egenskaper

Solcellsdriven teknisk räknare med 1-radig display och med 144 funktioner.

Egenskaper

 • 1-radigt LCD-teckenfönster
 • 10+2 tecken
 • Trigonometriska funktioner
 • Procenträkning
 • Automatisk beräkning av bråk
 • Statistiska beräkningar
 • Beräkning i grader, gradienter och radianer
 • Balansminne
 • 144 funktioner
 • Omvandling i enlighet med DEG, RAD, GRAD
 • "Gå tillbaka"-knapp
 • Ren solcellsdrift

Funktioner och allmän information

Solcellsdriven teknisk räknare med 1-radig display och med 144 funktioner.

Display

Displaytyp
Naturlig display
Algebraisk inmatningsmetod
Ikonmeny
Antal siffror/rader
Antal siffror och exponent

Minne

Repetitionsfunktion
Variabelminne
Programminne
Antal lagringsbara program

Matematik

Förinstallerad formel
Funktioner
Vetenskapliga konstanter
Enhetsomvandling
Parentesnivåer
Bråkberäkning
Vinklar DEG/RAD/GRAD
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD
Omvandling polär-rektangulär
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponent, log, In, 10x, ex
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)
Logiska funktioner (AND/OR/...)
Sexagesimal < > decimal
Procentberäkning
Resttalsfunktion
Primtalsfaktorisering
Teknisk notation ENG/ENG
Beräkning med tekniska symboler
Beräkning med komplexa tal
Slumpmässig heltalsgenerator
Slumptalsgenerator
Beräkning av min/max av kvadratisk funktion
Bas-n beräkning
Värdetabell
Matrisberäkning
Vektorberäkning
Ekvationslösning
Lösning av linjära ekvationssystem
Olikheter

Statistik

∑x, ∑x2
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
Standardavvikelse
Fördelningsfunktioner
Regressionsanalys
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning
Numerisk differentialberäkning

Övrigt

Hårt fodral
QR-Code-funktion¹
Kalkylblad
Menyspråk
Programmerbar
Automatisk avstängning
Motsvarande emulator-programvara
Strömförsörjning
Batterityp
Storlek (H x B x L i mm)
Ca. vikt

Jämförelse av funktioner

Jämför olika modeller på en gång och hitta den optimala lösningen för dina behov.

FX-82 Solar II

Display

Displaytyp  - 
Naturlig display  - 
Algebraisk inmatningsmetod  - 
Ikonmeny  - 
Antal siffror/rader  - 
Antal siffror och exponent  - 

Minne

Repetitionsfunktion  - 
Variabelminne  - 
Programminne  - 
Antal lagringsbara program  - 

Matematik

Förinstallerad formel  - 
Funktioner  - 
Vetenskapliga konstanter  - 
Enhetsomvandling  - 
Parentesnivåer  - 
Bråkberäkning  - 
Vinklar DEG/RAD/GRAD  - 
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD  - 
Omvandling polär-rektangulär  - 
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1  - 
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1  - 
Exponent, log, In, 10x, ex  - 
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y  - 
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)  - 
Logiska funktioner (AND/OR/...)  - 
Sexagesimal < > decimal  - 
Procentberäkning  - 
Resttalsfunktion  - 
Primtalsfaktorisering  - 
Teknisk notation ENG/ENG  - 
Beräkning med tekniska symboler  - 
Beräkning med komplexa tal  - 
Slumpmässig heltalsgenerator  - 
Slumptalsgenerator  - 
Beräkning av min/max av kvadratisk funktion  - 
Bas-n beräkning  - 
Värdetabell  - 
Matrisberäkning  - 
Vektorberäkning  - 
Ekvationslösning  - 
Lösning av linjära ekvationssystem  - 
Olikheter  - 

Statistik

∑x, ∑x2  - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy  - 
Standardavvikelse  - 
Fördelningsfunktioner  - 
Regressionsanalys  - 
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)  - 

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning  - 
Numerisk differentialberäkning  - 

Övrigt

Hårt fodral  - 
QR-Code-funktion¹  - 
Kalkylblad  - 
Menyspråk  - 
Programmerbar  - 
Automatisk avstängning  - 
Motsvarande emulator-programvara  - 
Strömförsörjning  - 
Batterityp  - 
Storlek (H x B x L i mm)  - 
Ca. vikt  - 
¹ QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.