FX-7400GII

Egenskaper

Ny grafräknare med stor skärm, omfattande graffunktioner och numerisk integration.

Egenskaper

 • Ikonmeny för val av program
 • Display: 8 rader om 21 tecken
 • 396 funktioner
 • Algebraisk inmatningslogik
 • 20 kB minne
 • max. lagringsbara program beroende på minneskapacitet
 • Hårt skyddslock
 • Batterier: 4xAAA
 • Storlek(H x B x D): 19,3 x 81,5 x 163 mm
 • Vikt: 160g
 • Numerisk integration
 • Lösning av integraler (grafprogram och ekvationsprogram)
 • Ekvationslösning
 • Komplexa tal
 • Nollställen, minimum, maximum, YICPT,YCAL,XCAL
 • Slumpmässiga heltalsgenerator
 • Funktion för beräkning av SGD och MGN
 • Displaystorlek( 64*128 pixlar)

Funktioner och allmän information

Ny grafräknare med stor skärm, omfattande graffunktioner och numerisk integration.

Display

Natrulig display
Färgdisplay
Rader x tecken
Displaystorlek (pixlar)
Bakgrundsbelysning
Pekskärm med penna

Minne / Memory

RAM/Flash-ROM minne
Minnesplatser för värden eller varibler
Hämta senast inslagna

Matematik

Teknisk notation
sin, cos, tan och invers
Hyperboliska och inversa funktioner
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD
sexagesimal < > decimal
Omvandling polär < > rektangulär
Enhetsomvandling
Bas-n beräkningar (hexadecimal/decimal/binär/oktal)
Logarimiska och exponentialfunktioner
Tabell funktion
Lösning av ekvationssystem
Lösninga av polynomenkvationer
Logiska funktioner (AND/OR/...)
Computer-Algebra-System (CAS)
Beräkning med komplexa tal
Interaktiv ekvationslösning
Matrisberäkning
REF/RREF funktion
Vektoranalys
Använding av senaste svar/svarsminne
Recursiva talserier
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funktion
Resttalsfunktion
Laplace transformation
Fourier transformation

Grafisk presentation

Antal rektangulära funktioner
Antal parametriska funktioner
Antal polära funktioner
X=f(Y) graf
Olikheter
Zoom, trace- funktion
Kägelsnittsprogram
Dynamisk geometriprogram

Statistik

Beräkning av standardavvikelse och medelvärdet
Linjär regression
Median, kvartiler
Beskrivande statistik
Kombinatorik och permutation
Regressionsmodeller
Histogram, punkter
Boxplot
Stapel- och cirkeldiagram
Antal listor
Maximal listlängd
Utvärderande statistik
Slumptalsgenerator
Slumptal
Chi-, Anova-, F-test
Z och -T intervalltest
Sannolikhetsfördelning

Differential och -integralberäkning

Differentialekvatoner
Numerisk integrationsberäkning
Numerisk differntialberäkning
Symbolisk integrationsberäkning
Symbolisk differentialberäkning
Max/min

Programmering

Formelminne
Programmering/användningsdefinierat
Strängfunktion
Python

Finansiella beräkningar

N, %, I, PMT, PV, FV
Amortering
Omvandling effektiv< > nominell ränta
Beräkning av ränta och effektiv ränta
Annuitetsberäkning
Dag/datumberäkning
Avskrivning
Låneberäkning
Kassaflöden
Prissättning (kost/sälj/marginal)

Övrigt

Tillägsprogram kan installeras/Add-ins
Operativsystem kan uppgraderas
Lösenordsskydd
Kalkylblad
Picture Plot
eActivity
Hårt skyddslock
Kabel för kommunikation mellan räknare
Automatisk avstängning
SD minneskortplats
PC anslutning
Motsvarande emulator-programvara
EA-200 anslutning / ECON2
Huvudbatteri
Back-up Batteri
Storlek (H x W x D in mm)
Ca. vikt

Jämförelse av funktioner

Jämför olika modeller på en gång och hitta den optimala lösningen för dina behov.

FX-7400GII

Display

Natrulig display  - 
Färgdisplay  - 
Rader x tecken  - 
Displaystorlek (pixlar)  - 
Bakgrundsbelysning  - 
Pekskärm med penna  - 

Minne / Memory

RAM/Flash-ROM minne  - 
Minnesplatser för värden eller varibler  - 
Hämta senast inslagna  - 

Matematik

Teknisk notation  - 
sin, cos, tan och invers  - 
Hyperboliska och inversa funktioner  - 
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD  - 
sexagesimal < > decimal  - 
Omvandling polär < > rektangulär  - 
Enhetsomvandling  - 
Bas-n beräkningar (hexadecimal/decimal/binär/oktal)  - 
Logarimiska och exponentialfunktioner  - 
Tabell funktion  - 
Lösning av ekvationssystem  - 
Lösninga av polynomenkvationer  - 
Logiska funktioner (AND/OR/...)  - 
Computer-Algebra-System (CAS)  - 
Beräkning med komplexa tal  - 
Interaktiv ekvationslösning  - 
Matrisberäkning  - 
REF/RREF funktion  - 
Vektoranalys  - 
Använding av senaste svar/svarsminne  - 
Recursiva talserier  - 
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funktion  - 
Resttalsfunktion  - 
Laplace transformation  - 
Fourier transformation  - 

Grafisk presentation

Antal rektangulära funktioner  - 
Antal parametriska funktioner  - 
Antal polära funktioner  - 
X=f(Y) graf  - 
Olikheter  - 
Zoom, trace- funktion  - 
Kägelsnittsprogram  - 
Dynamisk geometriprogram  - 

Statistik

Beräkning av standardavvikelse och medelvärdet  - 
Linjär regression  - 
Median, kvartiler  - 
Beskrivande statistik  - 
Kombinatorik och permutation  - 
Regressionsmodeller  - 
Histogram, punkter  - 
Boxplot  - 
Stapel- och cirkeldiagram  - 
Antal listor  - 
Maximal listlängd  - 
Utvärderande statistik  - 
Slumptalsgenerator  - 
Slumptal  - 
Chi-, Anova-, F-test  - 
Z och -T intervalltest  - 
Sannolikhetsfördelning  - 

Differential och -integralberäkning

Differentialekvatoner  - 
Numerisk integrationsberäkning  - 
Numerisk differntialberäkning  - 
Symbolisk integrationsberäkning  - 
Symbolisk differentialberäkning  - 
Max/min  - 

Programmering

Formelminne  - 
Programmering/användningsdefinierat  - 
Strängfunktion  - 
Python  - 

Finansiella beräkningar

N, %, I, PMT, PV, FV  - 
Amortering  - 
Omvandling effektiv< > nominell ränta  - 
Beräkning av ränta och effektiv ränta  - 
Annuitetsberäkning  - 
Dag/datumberäkning  - 
Avskrivning  - 
Låneberäkning  - 
Kassaflöden  - 
Prissättning (kost/sälj/marginal)  - 

Övrigt

Tillägsprogram kan installeras/Add-ins  - 
Operativsystem kan uppgraderas  - 
Lösenordsskydd  - 
Kalkylblad  - 
Picture Plot  - 
eActivity  - 
Hårt skyddslock  - 
Kabel för kommunikation mellan räknare  - 
Automatisk avstängning  - 
SD minneskortplats  - 
PC anslutning  - 
Motsvarande emulator-programvara  - 
EA-200 anslutning / ECON2  - 
Huvudbatteri  - 
Back-up Batteri  - 
Storlek (H x W x D in mm)  - 
Ca. vikt  - 

Tekniska räknare

Grafräknare

Grafräknare med CAS

Programmerbara räknare

Programvara och presentationsutrustning

Tillbehör