FX-991CW

Egenskaper

Modellen FX-991CW är den mest kraftfulla modellen av de vetenskapliga räknarna och har en display med 4 gråskalor samt nya tangenter för lätt navigering bland menyerna. Förutom ett enkelt kalkylblad, sannolikhetsfunktioner och den nya Math Box löser miniräknaren ekvationer och olikheter. Dessutom kan integraler, differentialer och matriser beräknas.

Funktioner och allmän information

Modellen FX-991CW är den mest kraftfulla modellen av de vetenskapliga räknarna och har en display med 4 gråskalor samt nya tangenter för lätt navigering bland menyerna. Förutom ett enkelt kalkylblad, sannolikhetsfunktioner och den nya Math Box löser miniräknaren ekvationer och olikheter. Dessutom kan integraler, differentialer och matriser beräknas.

Display

Displaytyp 63 * 192 FULL DOT
Naturlig display
Algebraisk inmatningsmetod Natural V.P.A.M.
Ikonmeny
4-radig display
Antal siffror/rader 17/1+10/1
Antal siffror och exponent 10+2

Minne

Repetitionsfunktion
Variabelminne 9

Matematik

Funktioner 540+
Vetenskapliga konstanter 47
Enhetsomvandling 40
Parentesnivåer 24
Bråkberäkning
Vinklar DEG/RAD/GRAD
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD
Omvandling polär-rektangulär
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponent, log, In, 10x, ex
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)
Logiska funktioner (AND/OR/...)
Sexagesimal < > decimal
Procentberäkning
Primtalsfaktorisering
Teknisk notation ENG/ENG
Beräkning med tekniska symboler
Beräkning med komplexa tal
Slumptalsgenerator
Bas-n beräkning
Värdetabell f(x) & g(x)
Matrisberäkning 4x4
Vektorberäkning
Ekvationslösning Upp till 4.grad
Lösning av linjära ekvationssystem Upp till 4 okända
Olikheter

Statistik

∑x, ∑x2
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
Standardavvikelse
Fördelningsfunktioner
Regressionsanalys
Slumpförsök
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)
Kombinatorik (nCr)

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning
Numerisk differentialberäkning

Övrigt

Hårt fodral
QR-Code-funktion¹
Kalkylblad
Menyspråk engelska
Automatisk avstängning
Motsvarande emulator-programvara
Strömförsörjning Solar- och batteridrift
Batterityp 1 x LR44
Storlek (H x B x L i mm) 10,7 x 77 x 162
Ca. vikt 95 g
  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Math Box(Dice Roll)

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Table(One Function)

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Table(Two Functions)

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for Spreadsheets

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for Spreadsheets 2

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Trigonometric Functions

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for 1-Variable Statistics

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Applications of 1-Variable Statistics

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Random Number and Random Integer

  • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Math Box(Coin Toss)

Jämförelse av funktioner

Jämför olika modeller på en gång och hitta den optimala lösningen för dina behov.

FX-991CW

Display

Displaytyp 63 * 192 FULL DOT  - 
Naturlig display    - 
Algebraisk inmatningsmetod Natural V.P.A.M.  - 
Ikonmeny    - 
4-radig display    - 
Antal siffror/rader 17/1+10/1  - 
Antal siffror och exponent 10+2  - 

Minne

Repetitionsfunktion    - 
Variabelminne 9  - 
Programminne    - 
Antal lagringsbara program    - 

Matematik

Förinstallerad formel    - 
Funktioner 540+  - 
Vetenskapliga konstanter 47  - 
Enhetsomvandling 40  - 
Parentesnivåer 24  - 
Bråkberäkning    - 
Vinklar DEG/RAD/GRAD    - 
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD    - 
Omvandling polär-rektangulär    - 
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Exponent, log, In, 10x, ex    - 
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y    - 
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)    - 
Logiska funktioner (AND/OR/...)    - 
Sexagesimal < > decimal    - 
Procentberäkning    - 
Resttalsfunktion    - 
Primtalsfaktorisering    - 
Teknisk notation ENG/ENG    - 
Beräkning med tekniska symboler    - 
Beräkning med komplexa tal    - 
Slumpmässig heltalsgenerator    - 
Slumptalsgenerator    - 
Beräkning av min/max av kvadratisk funktion    - 
Bas-n beräkning    - 
Värdetabell f(x) & g(x)  - 
Matrisberäkning 4x4  - 
Vektorberäkning    - 
Ekvationslösning Upp till 4.grad  - 
Lösning av linjära ekvationssystem Upp till 4 okända  - 
Olikheter    - 

Statistik

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Standardavvikelse    - 
Fördelningsfunktioner    - 
Regressionsanalys    - 
Slumpförsök    - 
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)    - 
Kombinatorik (nCr)    - 

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning    - 
Numerisk differentialberäkning    - 

Övrigt

Hårt fodral    - 
QR-Code-funktion¹    - 
Kalkylblad    - 
Menyspråk engelska  - 
Programmerbar    - 
Automatisk avstängning    - 
Motsvarande emulator-programvara    - 
Strömförsörjning Solar- och batteridrift  - 
Batterityp 1 x LR44  - 
Storlek (H x B x L i mm) 10,7 x 77 x 162  - 
Ca. vikt 95 g  - 
¹ QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.