FX-991EX

Egenskaper

FX-991EX ur den nya ClassWiz-serien har en högupplöst LCD, 552 funktioner, ett lättanvänt kalkylprogram och en ny QR Code¹-funktion.

Egenskaper

ClassWiz-serien: Högupplöst LCD och många extra funktioner

ClassWiz- serien har en ny högupplöst LCD med 192×63 pixlar, vilket inenbär att upplösningen är fyra gånger högre än på displayerna som används i FX-ES Plus-serien. Dessutom har den nya ClassWiz-serien en ny hårdvara med ny processor som är mycket snabbare och ett minne som är dubbelt så stort.
  Nyhet

  För första gången, på en teknisk räknare, finns det också kalkybladsprogram som gör det möjligt för användaren att utföra grundläggande kalkylbladsberäkningar. Dessutom kan resultaten visas på en smart mobil eller surfplatta tack vare den nya QR Code¹ -funktionen.

  ¹ QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.

Funktioner och allmän information

ClassWiz-serien: Högupplöst LCD och många extra funktioner

ClassWiz- serien har en ny högupplöst LCD med 192×63 pixlar, vilket inenbär att upplösningen är fyra gånger högre än på displayerna som används i FX-ES Plus-serien. Dessutom har den nya ClassWiz-serien en ny hårdvara med ny processor som är mycket snabbare och ett minne som är dubbelt så stort.

Display

Displaytyp 62 * 192 FULL DOT
Naturlig display
Algebraisk inmatningsmetod Natural V.P.A.M.
Ikonmeny
Antal siffror/rader 17/1+10/1
Antal siffror och exponent 10+2

Minne

Repetitionsfunktion
Variabelminne 9
Antal lagringsbara program Calc/Solv key

Matematik

Funktioner 552
Vetenskapliga konstanter 47
Enhetsomvandling 40
Parentesnivåer 24
Bråkberäkning
Vinklar DEG/RAD/GRAD
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD
Omvandling polär-rektangulär
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponent, log, In, 10x, ex
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)
Logiska funktioner (AND/OR/...)
Sexagesimal < > decimal
Procentberäkning
Primtalsfaktorisering
Teknisk notation ENG/ENG
Beräkning med tekniska symboler
Beräkning med komplexa tal
Slumpmässig heltalsgenerator
Slumptalsgenerator
Bas-n beräkning
Värdetabell
Matrisberäkning 4x4
Vektorberäkning
Ekvationslösning Upp till 4.grad
Lösning av linjära ekvationssystem Upp till 4 okända
Olikheter

Statistik

∑x, ∑x2
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
Standardavvikelse
Fördelningsfunktioner
Regressionsanalys
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning
Numerisk differentialberäkning

Övrigt

QR-Code-funktion¹
Kalkylblad
Menyspråk engelska
Automatisk avstängning
Motsvarande emulator-programvara
Strömförsörjning Solar- och batteridrift
Batterityp 1 x LR44
Storlek (H x B x L i mm) 11,1 x 77 x 165,5
Ca. vikt 90 g
 • Inställningar fx 991EX

 • Bråkräkning fx 991EX

 • Negativa tal på fx 991EX

 • Potensräkning på fx 991EX

 • Lösning av ekvationssystem fx 991EX

Jämförelse av funktioner

Jämför olika modeller på en gång och hitta den optimala lösningen för dina behov.

FX-991EX

Display

Displaytyp 62 * 192 FULL DOT  - 
Naturlig display    - 
Algebraisk inmatningsmetod Natural V.P.A.M.  - 
Ikonmeny    - 
Antal siffror/rader 17/1+10/1  - 
Antal siffror och exponent 10+2  - 

Minne

Repetitionsfunktion    - 
Variabelminne 9  - 
Programminne    - 
Antal lagringsbara program Calc/Solv key  - 

Matematik

Förinstallerad formel    - 
Funktioner 552  - 
Vetenskapliga konstanter 47  - 
Enhetsomvandling 40  - 
Parentesnivåer 24  - 
Bråkberäkning    - 
Vinklar DEG/RAD/GRAD    - 
Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD    - 
Omvandling polär-rektangulär    - 
Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Exponent, log, In, 10x, ex    - 
Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y    - 
Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)    - 
Logiska funktioner (AND/OR/...)    - 
Sexagesimal < > decimal    - 
Procentberäkning    - 
Resttalsfunktion    - 
Primtalsfaktorisering    - 
Teknisk notation ENG/ENG    - 
Beräkning med tekniska symboler    - 
Beräkning med komplexa tal    - 
Slumpmässig heltalsgenerator    - 
Slumptalsgenerator    - 
Beräkning av min/max av kvadratisk funktion    - 
Bas-n beräkning    - 
Värdetabell    - 
Matrisberäkning 4x4  - 
Vektorberäkning    - 
Ekvationslösning Upp till 4.grad  - 
Lösning av linjära ekvationssystem Upp till 4 okända  - 
Olikheter    - 

Statistik

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Standardavvikelse    - 
Fördelningsfunktioner    - 
Regressionsanalys    - 
Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)    - 

Differential och -integralberäkning

Numerisk integrationsberäkning    - 
Numerisk differentialberäkning    - 

Övrigt

Hårt fodral    - 
QR-Code-funktion¹    - 
Kalkylblad    - 
Menyspråk engelska  - 
Programmerbar    - 
Automatisk avstängning    - 
Motsvarande emulator-programvara    - 
Strömförsörjning Solar- och batteridrift  - 
Batterityp 1 x LR44  - 
Storlek (H x B x L i mm) 11,1 x 77 x 165,5  - 
Ca. vikt 90 g  - 
¹ QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.